Informatiegids

Uitgebreide informatie vindt u ook in onze informatiegids.

Deze gids kan door u gedownload worden en is op aanvraag ook beschikbaar in papieren versie via de administratie van onze basisschool. De informatiegids wordt ieder jaar na vaststelling door het bevoegd gezag en na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) uitgereikt.

Klik hier om de informatiegids te downloaden.

Delen: