Kwaliteitszorg

Het ondersteuningsplan van obs de Kikkenduut laat zien hoe de kwaliteitszorg op onze school wordt vorm gegeven en georganiseerd.

Het ondersteuningsplan beschrijft o.a.:
-Het ondersteuningsprofiel van de school in het kader van Passend Onderwijs.
-Basisondersteuning en extra ondersteuning
-Zorgniveaus
-Taken en verantwoordelijkheden
-1-zorgroute en handelingsgericht werken
-Specifieke onderwijsbehoeften, zoals hoogbegaafdheid en dyslexie.
-De inzet van externe ondersteuning
-Werken aan sociaal emotionele ontwikkeling
-Dossiervorming en Registratie
-Toetsing

Het ondersteuningsprofiel geeft door de uitgebreide beschrijving een goed beeld van onze zorg. Wilt u er meer over de zorg op onze school en wilt u het ondersteuningsplan lezen?

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel te downloaden.

Delen: