Methodes

De wet op het Primair Onderwijs (WPO) schrijft voor welke doelen na acht jaar basisonderwijs moeten worden bereikt. Basisonderwijs bevordert de brede vorming van kinderen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. De kerndoelen zijn hiervan een operationalisering. Het geheel van samenhangende en daarom doorgenummerde kerndoelen geeft een beeld van het inhoudelijke aanbod van het basisonderwijs.
De kerndoelen in deze opsomming zijn ingedeeld in hoofdstukken voor Nederlandse taal, Engelse taal, Friese taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Kerndoelen zijn streefdoelen. Ze geven aan wat iedere school in elk geval moet nastreven. Dit boekje geeft hierover meer uitleg.
 
Welke methodes gebruiken wij om deze kerndoelen te bereiken?

In onze groepen 1 en groep 2 werken we in speel- en leereilanden waarin de kerndoelen aan bod komen. Vanaf groep 3 werken we met methoden. De methoden die we op onze school gebruiken geven een aanbod dat dekkend is voor de kerndoelen. We gebruiken:
 
-Nederlandse taal: Alles in 1
-lezen: Veilig Leren lezen, LIST
-spelling: Staal
-rekenen: Rekenrijk
-aardrijkskunde, geschiedenis en biologie: Alles in 1
-lichamelijke opvoeding: Basislessen bewegingsonderwijs
-kunstzinnige oriëntatie: Moet je doen (muziek), Alles in 1(vanaf groep 5)
-drama: Alles in 1(vanaf groep 5)
-Engels: Alles in 1(vanaf groep 5)
-schrijven: Pennenstreken
-verkeer: Werkboeken Veilig Verkeer Nederland
-studievaardigheden: Blits (groep 7 en 8)
 
In alle groepen werken we naast het onderwijs via de methodes ook aan thema’s waar we zoveel mogelijk vakken en activiteiten aan koppelen, zoals handvaardigheid, muziek en drama. De wereld bestaat niet uit losse vakken. Alles heeft met elkaar te maken. Door de vakken binnen één thema te houden, schep je ruimte voor betrokkenheid en wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind geprikkeld. Vanaf groep 5 gebruiken we daarvoor de methode Alles in 1. Deze methode bevat alle vakken behalve rekenen, spelling en gymnastiek. Dit zorgt voor een brede en natuurlijke ontwikkeling: alles wat je leest, hoort en doet is met elkaar verboden door het thema.


 

Delen: