Overblijven

De lunchpauze voor de groepen 1-2 is van 11.30-12.15, voor groep 3 van 11.45-12.30. voor de groepen 4 t/m 8 van 12.00-12.45 uur.

Alle kinderen mogen overblijven. Indien haalbaar en gewenst mogen de kinderen ook thuis lunchen.

De kinderen brengen hun eigen lunchpakket en drinken mee. Dat drinken wordt in een koelkast bewaard. Als school vinden wij, dat het de verantwoordelijkheid van de ouders is om te bepalen wat zij hun kinderen als lunch meegeven. Wij vragen de ouders wel daarover goed na te denken en hun kinderen uitsluitend gezond eten en drinken mee te geven.

Snoepen onder schooltijd wijzen we af. Om milieuredenen zijn wij tegen eet- en drinkwaren in pakjes e.d. We zien liever herbruikbare bekers en bakjes met naam.

In de groepen 1/ 2 wordt het overblijven door de leerkrachten én kleuter-ouders verzorgd. Om de kosten zo laag mogelijk te houden doen deze ouders dat op toerbeurt. Alle ouders van de groepen 1/2 komen zeven tot negen keer per jaar aan de beurt. De lijsten hangen op de deur van de klas. Hierop kunnen de ouders zelf intekenen.

In de groepen 3 t/m 8 wordt het overblijven verzorgd door de leerkrachten zelf. Kinderen ruimen de groep op. Hier komen dus verder geen ouders aan te pas.

Het overblijven kost dit schooljaar € 23,00. Dat is dus ongeveer € 0,55 per kind per week.

Er is een betalingsregeling voor leerlingen die gedurende het schooljaar instromen.

Omdat ook leerkrachten zich dienen te houden aan de Arbeidstijdenwet, wordt tijdens de pauze tussen de middag gesurveilleerd door ouders en leerkrachten die dat mogen. De ouders ontvangen daarvoor een vergoeding.

Delen: