Schoolgids

Uitgebreide informatie vindt u ook in onze schoolgids.

Deze schoolgids wordt ieder jaar na vaststelling door het bevoegd gezag en na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) op de site geplaatst.

U kunt de schoolgids – hier – downloaden.

Delen: