Aanmelden

Op onze school is ieder kind van harte welkom! Onze school hanteert geen wachtlijst. Vanzelfsprekend is het voor de organisatie en de verdeling van leerlingen en groepen raadzaam om uw kind tijdig aan te melden.

Ouders die bezig zijn met een schoolkeuze kunnen gebruik maken van de volgende mogelijkheden om zich te informeren:
– U bezoekt de jaarlijkse open avond / dag, krijgt daar een informatiegids en maakt indien gewenst een vervolgafspraak met de directeur mevr. Cobine Ramaekers.
– U vraagt school om een informatiepakket en maakt een afspraak voor een rondleiding en gesprek met de directeur mevr. Cobine Ramaekers. Klik hier voor onze contactgegevens.

Het aanmelden van een nieuwe leerling gebeurt door middel van een aanmeldformulier. Aanmeldformulieren zijn op school bij de administratie (Jessica Persoons) verkrijgbaar. Ook kunt u het formulier zelf printen door op deze website naar 'downloads' te gaan. Na het afgeven van het aanmeldformulier ontvangt u een bevestiging van aanmelding / inschrijving.
 
Ongeveer 6 schoolweken voor de eerste schooldag van uw zoon/dochter wordt met u contact opgenomen. Uw zoon/dochter ontvangt dan een uitnodigingskaartje van school voor “oefendagen” (5 dagen in de maand voorafgaand aan de 4e verjaardag) en verdere afspraken. Ook zal dan de leerkracht bij wie uw zoon/dochter in de klas komt bekend zijn. Van kinderen die gedurende het schooljaar 4 jaar worden ontvangen wij het liefst een half jaar van tevoren de aanmelding voor onze school. Ouders kunnen hiervoor op ieder tijdstip terecht.

In bepaalde gevallen, bijv. op grond van onderwijskundige redenen, kan het voorkomen dat een kind niet meteen wordt ingeschreven. Als dat het geval is, wordt altijd verder overleg gevoerd met de ouder(s), verzorger(s).

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.

Delen: