Ouderraad

De Ouderraad van De Kikkenduut | Stichting Frog

OBS De Kikkenduut heeft een actieve ouderraad (OR) die veel voor onze kinderen organiseert samen met de nodige hulp van enthousiaste ouders. Vanuit de OR zijn er verschillende werkgroepen die zelfstandig activiteiten organiseren zoals tijdens Sinterklaas, Kerst, carnaval, de avondvierdaagse. Vergeet hierbij ook niet het befaamde Eindejaarsfeest van de Kikkenduut. Dit wordt ook door de OR georganiseerd. De OR is niks zonder zijn vele werkgroepen. Aan het begin van het schooljaar wordt er een vragenlijst ouderhulp rondgestuurd waarin ouders zich aan kunnen melden als hulp voor de activiteit. Dit kan zijn in de voorbereiding, op de dag zelf of achteraf even mee opruimen. Maar ook activiteiten zoals eens in de zoveel tijd het schoolplein vegen is een taak die de ouderraad samen met een werkgroep organiseert.  

Stichting Frog

De OR is ondergebracht in stichting Frog. Om alle bovenstaande activiteiten te organiseren (en te financieren) wordt er jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage geïnd. Jaarlijks stelt de ouderraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast om al deze activiteiten te kunnen betalen. Dit gebeurt aan de hand van de begroting. De Ouderraad verzorgt onder de naam Stichting Frog voor de verzending van de facturen, voor het beheer van de gelden en legt daarover verantwoording af aan de ouders. Inmiddels wordt de ouderbijdrage met een automatische incasso geïnd. Als het voor u financieel niet haalbaar is om de bijdrage te betalen, dan kan de Stichting Leergeld misschien helpen. Zie daarvoor: https://www.leergeld.nl/oisterwijk/ Het bankrekeningnummer van de ouderraad en Stichting Frog (vrijwillige ouderbijdrage): NL34INGB0003684244 t.n.v. Stichting Frog te Oisterwijk.

Contact met de ouderraad

Je mag altijd bij een ouderraadvergadering aanhaken. Zo kun je zien wat de ouderraad allemaal doet en meteen je vragen stellen als je meer wilt weten over deelname aan de ouderraad of werkgroep. 

De datums worden via de nieuwsbrief en jaarkalender van school gecommuniceerd. E-mail: kikkenduut.or@opmaatgroep.com De ouderraad gebruikt het schooladres als postadres.  

Bestuur Stichting Frog

Dit jaar zitten de volgende mensen in de Ouderraad: Gertie Kools - van der Linden (voorzitter), Piet Daamen (penningmeester), Janny Niessen (secretaris), Bas Driessen, Yvonne Hilberink-Smarius, Theo van Etten en Nienke Paulissen. Namens het Kikkenduut team: Brigitte Swanenberg en Kim Kops

Cookie instellingen