Missie en visie

Missie


 "ik groei samen met jou"

OBS De Kikkenduut is een openbare school van iedereen en voor iedereeen. Op basis van onze kernwaarden bereiden we de kinderen optimaal voor op hun toekomst. 
  • eigenheid (ik)
  • zelfontplooiing (groei)
  • saamhorigheid (samen met jou) 

De Kikkenduut wil kinderen opleiden tot wereldwijze, kritisch denkende wereldburgers die kunnen samenwerken om een duurzame indruk achter te laten in deze wereld. We zijn ervan overtuigd dat we kinderen alles kunnen leren. Het is onze taak (missie) om de omstandigheden te creëren om dit mogelijk te maken. 

 

Visie

Kennis is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren van vaardigheden. We weten hoe kinderen leren vanuit de cognitieve psychologie en laten deze kennis terugkomen in ons onderwijs. 

We zetten bij het leren in op drie deelgebieden:
Kennis en vaardigheden
Wereldburgerschap
Persoonlijk leiderschap

We richten ons dus niet alleen op cognitieve vaardigheden maar ook op sociale, creatieve en persoonlijke ontwikkeling. En dat lees je weer terug in onze kernwaarden; eigenheid, zelfontplooiing en saamhorigheid; 'Ik groei samen met jou'. 

 

Cookie instellingen