Ouderraad

De Ouderraad van De Kikkenduut 
 
OBS De Kikkenduut heeft een actieve ouderraad (OR) die veel voor onze kinderen organiseert. De OR heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de school een heel nieuw schoolplein heeft gekregen. Als de kinderen overblijven tussen de middag, dan zijn er overblijfouders en is er speelgoed om mee te spelen. Het zijn zomaar twee zaken waar de OR met de school meedenkt en beslist. Daarnaast bestaan er op school verschillende werkgroepen die zelfstandig, meestal samen met enkele leerkrachten, activiteiten organiseren zoals met Sinterklaas, carnaval en Kerstmis. Ook daar ondersteunt de OR bij.

Jaarlijks stelt de Ouderraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de overblijfbijdrage vast om al deze activiteiten te kunnen betalen. Dit gebeurt aan de hand van de begroting.
Voor schooljaar 2020-2021 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 21,00. Start een leerling na 1 januari, dan is het bedrag € 12,00.
De overblijfbijdrage bedraagt 23 euro per kind.

De Ouderraad zorgt voor de verzending van de facturen, voor het beheer van de gelden en legt daarover verantwoording af aan de ouders. Inmiddels wordt de ouderbijdrage met een automatische incasso geïnd. Als het voor u financieel niet haalbaar is om de bijdrage te betalen, dan kan de Stichting Leergeld misschien helpen. Zie daarvoor: https://www.leergeld.nl/oisterwijk/
 
U kunt de Ouderraad mailen:
kikkenduut.or@opmaatgroep.com

De ouderraad gebruikt het schooladres als postadres. 

Het bankrekeningnummer van de ouderraad en Stichting Frog (overblijfgelden, vrijwillige ouderbijdrage): NL34INGB0003684244 t.n.v. Stichting Frog te Oisterwijk.
 
Dit jaar zitten de volgende mensen in de Ouderraad: 

Kim van Putten, Elke Cornelissen, Gertie Kools, Bas Driessen, Maud Heerkens, Yvonne Hilberink, Marieke Dujardin, Anne Marieke Posthumus, Wendy Jilesen, Anette Moonen (secretaris), Iris Courage (penningmeester), Yvonne Puts (voorzitter), Sylvia Rijnen (namens Kikkenduut team)
 

 

Delen: