Ouderraad

De Ouderraad van De Kikkenduut | Stichting Frog
OBS De Kikkenduut heeft een actieve ouderraad (OR) die veel voor onze kinderen organiseert samen met de nodige hulp van enthousiaste ouders. Vanuit de OR zijn er verschillende werkgroepen die zelfstandig activiteiten organiseren zoals tijdens Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, voetbaltoernooi en de avondvierdaagse. Vergeet hierbij ook niet het befaamde Eindejaarsfeest van de Kikkenduut. Dit wordt ook door de OR georganiseerd.
De OR is niks zonder zijn vele werkgroepen. Aan het begin van het schooljaar wordt er een vragenlijst ouderhulp rondgestuurd waarin ouders zich aan kunnen melden als hulp voor de activiteit. Dit kan zijn in de voorbereiding, op de dag zelf of achteraf even mee opruimen. Maar ook activiteiten zoals eens in de zoveel tijd het schoolplein vegen is een taak die de ouderraad samen met een werkgroep organiseert.

Stichting Frog
De OR is ondergebracht in stichting Frog. Om alle bovenstaande activiteiten te organiseren (en te financieren) wordt er jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage geïnd. Jaarlijks stelt de ouderraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast om al deze activiteiten te kunnen betalen. Dit gebeurt aan de hand van de begroting.
De Ouderraad verzorgt onder de naam Stichting Frog voor de verzending van de facturen, voor het beheer van de gelden en legt daarover verantwoording af aan de ouders. Inmiddels wordt de ouderbijdrage met een automatische incasso geïnd. Als het voor u financieel niet haalbaar is om de bijdrage te betalen, dan kan de Stichting Leergeld misschien helpen. Zie daarvoor: https://www.leergeld.nl/oisterwijk/
Het bankrekeningnummer van de ouderraad en Stichting Frog (vrijwillige ouderbijdrage): NL34INGB0003684244 t.n.v. Stichting Frog te Oisterwijk.

Contact met de ouderraad
Jaarlijks is er een openbare ouderraad vergadering waar ouders buiten de OR ook bij aan mogen haken. Zo kun je zien wat de ouderraad allemaal doet en meteen je vragen stellen als je meer wilt weten over deelname aan de ouderraad of werkgroep.  De datum wordt via de nieuwsbrief en jaarkalender van school gecommuniceerd.
E-mail: kikkenduut.or@opmaatgroep.com
De ouderraad gebruikt het schooladres als postadres.

Bestuur Stichting Frog
Dit jaar zitten de volgende mensen in de Ouderraad:
Gertie Kools – van der Linden (voorzitter), Piet Daamen (penningmeester), Janny Niessen (secretaris), Kim van Putten, Bas Driessen, Yvonne Hilberink-Smarius, Wendy Jilesen.
Namens het Kikkenduut team:
Sylvia Rijnen en Brigitte Swanenberg

Delen: